MOOOV | Privacyverklaring

Privacyverklaring

MOOOV vzw wil zorg dragen voor jouw gegevens en je privacy. We doen dat in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacywetgeving General Data Protection Regulation (GPDR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

PRIVACYVERKLARING

MOOOV vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie over MOOOV is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In geval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd (als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, online via de MOOOV-site een ticket koopt of meedoet aan een wedstrijd), worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be.

MOOOV geeft u daarbij de volgende garanties:

 

 1. uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on line) te realiseren.
   
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
   
 3. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
   
 4. U hebt zelf de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren. 
   
 5. MOOOV vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Schreef u uzelf in op een nieuwsbrief van MOOOV, dan werden deze gegevens opgenomen in de contactlijst van MOOOV vzw (2300 Turnhout, Warandestraat 42), enkel toegankelijk voor MOOOV vzw. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de promotie de vertoningen en activiteiten van MOOOV vzw, ze worden niet doorgegeven aan partners van MOOOV vzw.

Wil je in de toekomst niet meer op de hoogte worden gehouden door MOOOV, dan kan je je onderaan onze nieuwsbrieven steeds uitschrijven, of je voorkeuren aanpassen.
 

 

U hebt via privacy@mooov.be steeds recht op inzage, verbetering of schrapping.