Wie betoverd raakte door de affiche van MOOOV 2017 kan tijdens het festival in ons pop-upcafé Almodobar in de ruimtes van De Makersrepubliek (Sint-Jakobsstraat 33) nog meer werk van June Juno gaan bezichtigen. We nemen je verder op sleeptouw met een selectie van het werk van deze Colombiaanse fotografe…

Toegang is gratis.


“Ik heb mezelf aangezet tot een persoonlijke zoektocht. Ik weet dat het een trage weg is, een weg vol vragen. Vragen die volledig mijn bestaan vervullen. Vragen die ik probeer te beantwoorden door beelden en die een geheime belofte inhouden waarin woorden als verte, mysterie en spanning weerklinken. Meestal voel ik dat ik niet fotografeer wat ik zie, maar wat ik ben. Ik zou kunnen zeggen dat ik gemaakt ben van een beetje poëzie en een beetje eigenaardigheden. Gesteldheden die gemengd zijn met de vragen en kwellende gedachten die in mij leven. Ik heb een speciale band met het landschap, het interesseert me om te ontdekken welke verbindingen ik ermee kan aangaan. Ik heb altijd gevoeld dat plaatsen zelfs sterker aanvoelen dan mensen, de vastgelegde plek is sterker dan de ervaring ervan. Er zijn bepaalde fragmenten van de stad die werken als drempels. Als toegangspoorten of uitgangen die aanleiding geven tot contemplatie. Die ons buiten onze gewone wereld brengen en ons meenemen naar een andere wereld, symbool voor oneindigheid. Dit gebouw (van de affiche) is één van deze fragmenten. De minuscule passanten er om heen lijken verbannen in zichzelf, ze lijken op te kijken, ze lijken opgeslorpt in hun verbeelding.”

- June Juno, 2017

Praktisch

  • Locatie
    Café Almodobar
    Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
  • Datum
    20 april 2017 - 27 april 2017